Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc khóa II

Ban chấp hành hội

Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc khóa II

Danh sách Ban Chấp hành Hội khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ
Nam Nữ
1 Nguyễn Phước Thiện 1978   Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Minh Tuyết   1972 Phó Giám đốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  Phó Chủ tịch 
3 Lê Thị Kim Ngân   1970 Phó Giám đốc, Sở Ngoại vụ Phó Chủ tịch 
4 Lương Văn Phú  1974   Phó Giám đốc, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Phó Chủ tịch 
5 Quách Khả Quang 1979   Phó Trưởng phòng Hợp tác - Quốc tế, Trường Đại học Đồng Tháp UVTV
6 Võ Thành Ngoan 1969   Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn UVBCH
7 Nguyễn Văn Luận 1975   Phó Giám đốc, Sở Công Thương UVBCH
8 Trần Thị Quý   1972 Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười UVBCH
9 Võ Thị Bình   1972 Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc UVBCH
10 Châu Văn Bo 1981   Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông UVBCH
11 Đỗ Nhật Định 1968   Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành UVBCH
12 Nguyễn Văn Vũ 1988   Phó Giám đốc, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp UVBCH
13 Phạm Thanh Bình 1953   Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi UVBCH
14 Nguyễn Văn Kiệm 1967   Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang UVBCH
15 Lương Nguyễn Duy Thông 1981   Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh UVBCH
16 Đoàn Kim Ngọc   1987 Phó Trưởng Ban xây dựng tổ chức Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh UVBCH
17 Hồ Chí Dũng 1965   Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh, TGĐ Công ty Cổ phần TMXNK Huy Tiến Dũng UVBCH
18 Nguyễn Yến   1981 Ủy viên BCH Hội Doanh nhân trẻ, Giám đốc Công ty Cổ phần Rau quả Hùng Hậu UVBCH