Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào nhiệm kỳ 2022-2027

Nội dung:
TT HỌ VÀ   TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ
Nam Nữ
1 Phan Văn Thắng  1967   Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch
2 Nguyễn Công Thành  1932   Nguyên Phó Chính ủy,  Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Phó Chủ tịch
3 Trần Văn Hiền 1971   Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh Phó Chủ tịch
4 Huỳnh Minh Thức 1986   Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp UVTV, Trưởng ban Kiểm tra
5 Lê Văn Luận 1966   Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh UVTV
6 Võ Ngọc Thành 1977   Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh UVTV
7 Nguyễn Thị Kim Ngọc   1968 Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Y tế UVTV
8 Nguyễn Thị Thanh Bình   1977 Tỉnh ủy viên, Chủ tịch,  Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh UVBCH
9 Bùi Minh Tuyến  1962   Phó Giám đốc, Sở Ngoại vụ UVBCH
10 Trần Văn Sáu  1966   Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội UVBCH
11 Nguyễn Quốc Hùng 1959   Nguyên Chủ tịch, Hiệp Hội Doanh nghiệp Tỉnh  UVBCH
12 Lê Quang Biểu 1970   Phó Giám đốc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch UVBCH
13 Nguyễn Hiệp Thương 1955   Nguyên Phó trưởng ban,  Ban Tổ chức Tỉnh ủy UVBCH
14 Lê Thanh Đức 1960   Phó Chủ tịch, Hội Cựu chiến binh Tỉnh UVBCH
15 Nguyễn Tấn Cường 1980   Chánh Văn phòng, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh UVBCH
16 Cao Dao Thép 1974   Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Đồng Tháp UVBCH
17 Nguyễn Hồng Sự 1966   Phó Giám đốc, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư UVBCH
18 Nguyễn Thanh Hải 1973   Phó Giám đốc, Công an Tỉnh UVBCH
19 Bùi Thanh Sơn 1978   Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc UVBCH
20 Lê Thị Mai Trinh   1979 Phó Chủ tịch, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh UVBCH
21 Phạm Hữu Hoàn 1963   Phó Tổng Biên tập, Báo Đồng Tháp UVBCH
22 Trần Văn Lực 1973   Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Cộng đồng UVBCH
23 Lương Nguyễn Duy Thông 1981   Phó Chủ tịch, Hội Doanh nhân trẻ UVBCH
24 Nguyễn Phước Lộc 1972   Giám đốc, Khu Du lịch hoa kiểng Sa Đéc UVBCH