Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung:
DANH SÁCH  
BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - LB NGA TỈNH ĐỒNG THÁP (NHIỆM KỲ 2018 - 2023) 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
01 Nguyễn Tấn Ngân Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty HIDICO
02 Trần Thanh Liêm Phó Chủ tịch Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
03 Nguyễn Văn Thịnh Phó Chủ tịch Cố vấn cao cấp Công ty HIDICO
04 Võ Thanh Tùng Phó Chủ tịch Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc
05 Trần Thị Bích Hoa UVTV Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh
06 Nguyễn Thị Hiền UVTV Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy
07 Nguyễn Văn Vũ Minh UVTV Bí thư Huyện ủy Tháp Mười
08 Lê Phát Bang Uỷ viên Nguyên Trưởng phòng công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy
09 Phạm Thanh Bình Ủy viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi
10 Trần Thị Bích Chi Ủy viên Nguyên cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Sa Đéc
11 Phan Hoàng Nam Ủy viên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tỉnh
12 Lê Hữu Dư Ủy viên Nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương
13 Nguyễn Văn Định Ủy viên Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
14 Phạm Minh Giản Ủy viên Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp
15 Lý Văn Giàu Ủy viên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh 
16 Kiều Thế Lâm Ủy viên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh
17 Đoàn Thị Nghiệp Ủy viên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh
18 Thái Thạch Trường Ủy viên Chủ tịch Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài
19 Phạm Hữu Quá Ủy viên Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang
20 Nguyễn Ánh Tuyết Ủy viên Nguyên Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị Tỉnh
21 Trần Thị Cẩm Tú Ủy viên Giảng viên Khoa Sư phạm Hóa sinh, Trường Đại học Đồng Tháp
22 Lê Chánh Trực Ủy viên Viên chức Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp
23 Nguyễn Hữu Xuân Ủy viên Giám đốc Sở Ngoại vụ
24 Nguyễn Ngọc Hiền Ủy viên Phó Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp
25 Phạm Quang Huy Ủy viên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp