Xuất bản thông tin

Trang chủ Các dự án hiệu quả

Khánh thành Trường Tiểu học Tân Hội

Sáng 03/3, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, lãnh đạo Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồng Ngự dự lễ khánh thành Trường Tiểu học Tân Hội (xã Tân Hội).

Khánh thành Trường Tiểu học do Ủy ban Tương trợ Người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ

Sau hơn 01 năm thi công, Trường Tiểu học Hưng Thạnh 1, điểm An Tiến (Trường Bình Minh 94), xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười được khánh thành và đưa vào sử dụng.