Cơ quan thường trực

Cơ cấu tổ chức

Cơ quan thường trực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/. Chủ tịch: Lê Xuân Hải

Description: 52634

- Số điện thoại cơ quan: 02773.859.948.

          - Số điện thoại di động: 0908.135.058

          - Fax: 02773.855.301

          - Hộp thư: xuanhaidongthap@gmail.com

2/. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Bích Nga

Description: 16

              - Số điện thoại cơ quan: 02773.855.245

          - Số điện thoại di động: 0918.929.289

          - Fax: 02773.855.301

          - Hộp thư: nguyenbich70@gmail.com

3/.  Phó Chủ tịch: Nguyễn Việt Thống

- Số điện thoại cơ quan: 02773.624.678

          - Số điện thoại di động: 0919.013.555

          - Fax: 02773.855.301

          - Hộp thư: nvthong1976@gmail.com

4/. Chánh Văn Phòng: Nguyễn Tấn Cường

Description: anhchandung

      

 

 

 

 

 

 

- Số điện thoại cơ quan: 02773.853.691.

          - Số điện thoại di động: 0917.939.527

          - Fax: 02773.855.301

          - Hộp thư: nguyentancuongdt@gmail.com

 

5/. Trưởng Ban Phi chính phủ nước ngoài: Võ Tấn Đông Phương

Description: D:\dongphuong\01.jpg

             - Số điện thoại cơ quan: 02773.624.678

          - Số điện thoại di động: 0918.694.329

          - Fax: 02773.855.301

          - Hộp thư: vtdphuongdt@gmail.com