Hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Đồng Tháp tiền thân là Ủy ban đoàn kết và hữu nghị với nhân dân các nước (Ủy ban) được thành lập vào ngày 13/8/1988. Nhưng trong bối cảnh Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ đưa đến tình hình đất nước gặp khó khăn nên ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Ủy ban. Với 2 Hội thành viên gồm Hội Hữu nghị Việt-Xô (Liên bang Xô viết cũ) và Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, bộ máy nhân sự chỉ có 2 đồng chí, thiếu thốn nhiều về vật chất và phương tiện nên hoạt động của Ủy ban hầu như chưa có gì.

Ngày 27/07/1993, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII đã ban hành Chỉ thị số 27 CT/TW về việc quy định nhiệm vụ và tổ chức của Liên hiệp các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị của Việt Nam với 6 nhiệm vụ cơ bản, Chỉ thị này được xem là bước ngoặc quan trọng nhằm củng cố công tác đối ngoại nhân dân tại các địa phương. Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 5/11/1994 Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định đổi tên Ủy ban đoàn kết và hữu nghị với nhân dân các nước tỉnh Đồng Tháp thành Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh (Liên hiệp), do đồng chí Nguyễn Xuân Trường nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm Chủ tịch.

Với biên chế ban đầu là 2 đồng chí và kinh phí hỗ trợ rất ít từ ngân sách. Hiện nay Liên hiệp được phê duyệt biên chế là 12 và cấp kinh phí hoạt động với mô hình độc lập chuyên trách; có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

*Lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ:

Giai đoạn

Lãnh đạo

Chức vụ

1988- 1997

Đ/c Nguyễn Xuân Trường

Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Văn Mốt

Ủy viên Thư Ký

1997-2000

Đ/c Nguyễn Sơn Tùng

Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Văn Đương

Phó Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Văn Mốt

Ủy viên Thư ký

2000-2003

Đ/c Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Văn Đương

Phó Chủ tịch

Đ/c Võ Phước Trường

Phó Chủ tịch

2004-2009

Đ/c Nguyễn Thanh Long

Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Văn Đương

Phó Chủ tịch

2009-2013

Đ/c Nguyễn Văn Đương

Chủ tịch

Đ/c Lê Xuân Hải

Phó Chủ tịch

2013-2014

Đ/c Lê Xuân Hải

Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nga

Phó Chủ tịch

2014-2019

Đ/c Lê Xuân Hải

Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nga

Phó Chủ tịch

Đ/c Trần Văn Tấn

Phó Chủ tịch

Từ năm 2019 đến nay

Đ/c Lê Xuân Hải

Chủ tịch

Đ/c Nguyễn Thị Bích Nga

Phó Chủ tịch

*  Cơ cấu các Phòng, Ban:

- Văn phòng Tổng hợp: Đ/c Nguyễn Tấn Cường-Chánh Văn phòng

- Ban công tác phi chính phủ nước ngoài: Đ/c Võ Tấn Đông Phương-Trưởng ban

*  Các Hội hữu nghị thành viên: hiện nay Liên hiệp đã có 9 Hội Hữu nghị thành viên gồm:

TT

Tên Hội

Quyết định thành lập

Chi Hội trực thuộc

01

Hội hữu nghị Việt Nam -Pháp

Quyết định số 85/QĐUB.TL ngày 18/6/1997

+ Câu lạc bộ tiếng Pháp tại Trường PTTH Cao Lãnh 1, Huyện Cao Lãnh.

02

Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga

Quyết định số 83/QĐUB.TL ngày 18/6/1997 (thành lập lại)

+ Chi hội Việt Nam-LB Nga tại Trường Chính trị Tỉnh.

+ Chi hội Việt Nam-LB Nga Trường Đại học Đồng Tháp.

03

Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Quyết định số 84/QĐUB.TL ngày 18/6/1997

 

04

Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba

Quyết định số 81/QĐUB.TL ngày 18/6/1997

 

05

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia

QHuyết định số 124/QĐ, ngày 17/12/1988 ( Thành lập lại ngày 18/6/1997)

+ Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia TP.Hồng Ngự

+ Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia huyện Hồng Ngự

+ Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia huyện Tân Hồng

+ Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Trường Đại học Đồng Tháp

+ Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

06

Hội Hữu nghị Việt-Lào

Quyết định số 94/QĐ.UB.TL ngày 20/8/1999

+ Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trường Đại học Đồng Tháp

Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

+ Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Lào Trường Chính trị Tỉnh

+Chi hội Doanh nhân Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp

07

Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc

Quyết định số 82/QĐUB.TL ngày 18/6/1997

 Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc Trường Đại học Đồng Tháp

08

Hội Hữu nghị Việt Nam-Hà Lan

 

Quyết định số 93/QĐ.UB.TL ngày 19/8/1999

 

09

Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

 Quyết định số 164/QĐ-UBND-TL ngày 11/11/2016