Giới thiệu về Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp

Thông tin chung về Hội

Giới thiệu về Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp

Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Đồng Tháp được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1999 theo Quyết định số 83/QĐUB.TL của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc cho phép thành lập và công nhận BCH lâm thời. BCH lâm thời có 7 thành viên do ông Trương Minh Thái làm Chủ tịch.  

Ngày 18 tháng 7 năm 2011, Hội đã tổ chức Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 21 thành viên do ông Nguyễn Công Thành làm Chủ tịch, được Chủ tịch Liên hiệp ra quyết định công nhận số 07/QĐ-LH ngày 27 tháng 7 năm 2011.

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Hội tổ chức thành công Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội bầu Ông Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội.

Ngày 10/5/2022, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội khóa IV gồm 24 đồng chí, ông Phan Văn Thắng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Hội.

Ngày thiết lập QHNG với Việt Nam: 05/9/1962

Ngày Quốc khánh: 02/12/1975