Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Bộ Giao thông vận tải: Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo đảm trật tự ATGT

Trang chủ Chi tiết bài viết

Bộ Giao thông vận tải: Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo đảm trật tự ATGT

Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để bảo đảm trật tự an toàn giao thông; có giải pháp phát hiện triệt để, xử lý kịp thời nghiêm minh các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, nhất là tình trạng sử dụng rượu bia, chất kích thích, ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đồng Tháp, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau:

Để tiếp tục kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, trong thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải đã xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021.

Các nhóm giải pháp đã và đang được các đơn vị chức năng thực hiện như: xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện tham gia giao thông; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý an toàn vận tải, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý, thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Về việc xử lý các vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (đặc biệt là sử dụng rượu bia, ma túy), triển khai quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2010/NĐ-CP của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị chức năng đã tăng cường hướng dẫn và triển khai xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ và đường sắt.

Trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng ngành giao thông vận tải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như đã nêu trên, trong đó tập trung vào xây dựng, hoàn thiện dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi), Đề án chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo số liệu của Bộ Giao thông vận tải:

Kết quả từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2019, các đơn vị chức năng ngành giao thông vận tải đã thực hiện 27.603 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính 28.558 vụ (trong đó có xử lý vi phạm về nồng độ cồn và ma túy); về cơ bản, từ khi triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn theo quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ý thức chấp hành quy định về nồng độ cồn của người dân được nâng cao và chuyển biến rõ rệt; vi phạm quy định về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông giảm hẳn, tai nạn giao thông cũng giảm trên cả ba tiêu chí: Tai nạn giao thông 08 tháng đầu năm 2020, toàn quốc xảy ra 9.170 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.342 người, bị thương 6.627 người. So với 08 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông đã giảm 2.161 vụ (giảm 19,07%), số người chết giảm 754 người (giảm 14,8%), số người bị thương giảm 1.860 người (giảm 21,66%).

Nguồn: 9039/BGTVT-ATGT

Minh Quân