Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực HĐND Tỉnh giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thường trực HĐND Tỉnh giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn huyện Châu Thành

Sáng ngày 17/9, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh để xem xét, giải quyết kiến nghị cử tri xã Hòa Tân, huyện Châu Thành.

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến làm việc với Sở LĐTBXH và Bộ Chỉ huy Quân sự

Để có cơ sở giúp ngành chuyên môn làm căn cứ, thiết lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Út Mỹ, sinh năm 1935, địa chỉ tại ấp Hoà Hưng, xã Hoà Tân, huyện Châu Thành, theo hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ được quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP.

Qua nghiên cứu hồ sơ và ý kiến thảo luận, đề xuất của thành viên dự họp, Thường trực HĐND Tỉnh thống nhất mời các thành phần có liên quan làm việc với Ban Chỉ đạo xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng huyện Châu Thành để rà soát lại, thiết lập hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với ông Mỹ; trên cơ sở hồ sơ của huyện, ngành chuyên môn của tỉnh sẽ đề nghị về Cục Người có công thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết.

Võ Văn Đề