Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Thường trực HĐND Tỉnh họp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thường trực HĐND Tỉnh họp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Chiều ngày 22/9, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến cùng Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Châu Thành đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo UBND huyện và các ngành liên quan để xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.

Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến làm việc với huyện Châu Thành

Theo hồ sơ, ông Mỹ là đội viên du kích xã Hoà Tân, làm nhiệm vụ bám địa bàn địch cùng với ông Lê Hoàng Việt và ông Huỳnh Văn Nhị đã hy sinh vào ngày 22/4/1968, đến nay ông Việt ông Nhị đã được công nhận Liệt sĩ; riêng ông Mỹ, hài cốt hiện được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhưng chưa có bia mộ, vì không còn người thân nên rất khó trong việc thiết lập hồ sơ, do đó đến nay chưa được đề nghị công nhận Liệt sĩ.

Qua trao đổi, thảo luận, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn UBND xã Hoà Tân sớm rà soát, xác nhận ý kiến của những người làm chứng để thiết lập giấy xác nhận trường hợp hy sinh của ông Mỹ, gửi Ban chỉ đạo xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng huyện; đồng thời đề nghị Thường trực Huyện uỷ quan tâm chỉ đạo Ban chỉ đạo xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng huyện sớm gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để đề nghị Cục Người có công thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết để công nhận liệt sĩ đối với ông Mỹ.

Võ Văn Đề