Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 365/HĐND-VP 26/11/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Kịch)
2 122/ĐĐBQH-VP 26/11/2021 V/v chuyển đơn của cử tri để giải quyết theo thẩm quyền (ông Hồ Phi Long)
3 316/HĐND-VP 15/11/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Hoài Minh)
4 303/HĐND-VP 09/11/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời)
5 296/HĐND-VP 04/11/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thảo Chi)
6 197/VP-TTDN 22/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
7 99/ĐĐBQH-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Phạm Thị Mai)
8 279/HĐND-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Lê Thị Thu Thủy)
9 98/ĐĐBQH-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Thu Giang)
10 280/HĐND-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Bá Mạnh và bà Lâm Thị Xuân)
11 276/HĐND-VP 19/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
12 95/ĐĐBQH-VP 19/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
13 269/HĐND-VP 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Thị Ngọc Thảo)
14 270/HĐND-VP 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Mật Qúy Thắng)
15 271/HĐND 13/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Liêm)
16 242/HĐND-VP 10/09/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
17 240/HĐND-VP 08/09/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
18 224/HĐND-VP 18/08/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Nguyễn Thị Bé Vy)
19 225/HĐND-VP 18/08/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Phan Văn Năm)
20 55/ĐĐBQH-VP 30/07/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Trần Thị Kim Tân)

Danh mục chính Menu