Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 613/HĐND-VP 26/12/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Đặng Quốc Dũng)
2 607/HĐND-VP 21/12/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Bích Vân)
3 606/HĐND-VP 21/12/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Đặng Văn Hồng)
4 600/HĐND-VP 13/12/2022 V/v chuyển đơn của công dân (bà Đặng Phương Tuyết)
5 171/ĐĐBQH-VP 09/12/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Hồng Lê)
6 596/HĐND-VP 09/12/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Sáng)
7 173/ĐĐBQH-VP 09/12/2022 V/v chuyển đơn kiến nghị của cử tri
8 561/HĐND-VP 29/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Huỳnh Văn Bé Mười)
9 560/HĐND-VP 29/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Huỳnh Đăng Sơn)
10 167/ĐĐBQH-VP 28/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Phan Thị Thiền)
11 166/ĐĐBQH-VP 28/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Võ Văn Đen)
12 533/HĐND-VP 21/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Phương Thành)
13 521/HĐND-VP 18/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Thắng)
14 520/HĐND-VP 17/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Ngọc Yến)
15 519/HĐND-VP 17/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Đặng Văn Lương)
16 148/ĐĐBQH-VP 14/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Diệp Thị Kim Phượng)
17 149/ĐĐBQH-VP 14/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Nhỏ)
18 146/ĐĐBQH-VP 07/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
19 145/ĐĐBQH-VP 07/11/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
20 466/HĐND-VP 27/10/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền

Danh mục chính Menu