Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 114/HĐND-PC 14/04/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Nguyễn Thị Dung)
2 39/ĐĐBQH-VP 30/03/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Đặng Thị Kim Cương)
3 49/HĐND-VP 08/03/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Thanh Hùng)
4 50/HĐND-VP 08/03/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền(ông Võ Thanh Bồng)
5 27/ĐĐBQH-VP 02/03/2022 V/v chuyển đơn của công dân
6 28/ĐĐBQH-VP 02/03/2022 V/v chuyển đơn của công dân (ông Phan Diêu)
7 29/ĐĐBQH-VP 02/03/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Võ Văn Tuyên)
8 19/ĐĐBQH-VP 26/01/2022 V/v chuyển đơn kiến nghị của công dân
9 19/VP-TTDN 19/01/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Tấn Vĩnh Phi)
10 12/HĐND-VP 18/01/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Trần Ngọc Chí Bảo và ông Nguyễn Công Luận)
11 13/HĐND-VP 18/01/2022 V/v thông báo chuyển đơn của công dân (ông Trần Ngọc Chí Bảo và ông Nguyễn Công Luận)
12 12/ĐĐBQH-VP 14/01/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Cao Thị Chín)
13 13/ĐĐBQH-VP 14/01/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Văn Việt)
14 07/HĐND-VP 13/01/2022 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Mộng Đẹp)
15 04/PC-ĐĐBQH 06/01/2022 V/v chuyển đơn của công dân
16 412/HĐND-VP 28/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Dương Thúy Loan)
17 403/HĐND-VP 23/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Hằng)
18 405/HĐND-VP 23/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Ngô Minh Gương)
19 404/HĐND-VP 23/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Võ Thành Công)
20 401/HĐND-PC 22/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền

Danh mục chính Menu