Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 131/ĐĐBQH-VP 17/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Lê Thị Hồng)
2 395/HĐND-VP 13/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Bùi Giang Minh)
3 396/HĐND-VP 13/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Đỗ Phước Phú)
4 130/PC-ĐĐBQH 10/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Lê Thị Quê)
5 380/HĐND-VP 03/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Võ Văn Dũng)
6 125/ĐĐBQH-VP 01/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân (ông Nguyễn Đăng Hiếu)
7 124/ĐĐBQH-VP 01/12/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Đinh Thị Loan)
8 378/HĐND-VP 01/12/2021 V/v chuyển đơn để giải quyết theo thẩm quyền (bà Trần Thị Kim Xuân)
9 365/HĐND-VP 26/11/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Nguyễn Văn Kịch)
10 122/ĐĐBQH-VP 26/11/2021 V/v chuyển đơn của cử tri để giải quyết theo thẩm quyền (ông Hồ Phi Long)
11 316/HĐND-VP 15/11/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Hoài Minh)
12 303/HĐND-VP 09/11/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời)
13 296/HĐND-VP 04/11/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thảo Chi)
14 197/VP-TTDN 22/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
15 99/ĐĐBQH-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân (bà Phạm Thị Mai)
16 279/HĐND-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Lê Thị Thu Thủy)
17 98/ĐĐBQH-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (bà Nguyễn Thị Thu Giang)
18 280/HĐND-VP 21/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền (ông Lê Bá Mạnh và bà Lâm Thị Xuân)
19 276/HĐND-VP 19/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền
20 95/ĐĐBQH-VP 19/10/2021 V/v chuyển đơn của công dân để giải quyết theo thẩm quyền

Danh mục chính Menu