Xuất bản thông tin

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 581/TA-P.KTNV&THA 09/07/2020 V/v trả lời đơn ông Lương Văn Đệ
2 346/UBND-TCD-ND 06/07/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh
3 130/QĐ-UBND-NĐ 03/07/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Giang Văn Phước (lần 2)
4 808/SGTVT-KCHTGT 02/07/2020 V/v trả lời đơn của HTX GTVT Phú Quý
5 981/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Đoàn
6 980/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của bà Cao Bích Sơn
7 979/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Phạm Quốc Thái, bà Nguyễn Thị Kim Dung
8 978/VPUBND-TCD-NC 25/06/2020 V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Đát
9 06/CV-TA 22/06/2020 Về việc trả lời đơn khiếu nại (ông Trần Văn Hùng)
10 303/UBND-TCD-NC 18/06/2020 Về việc phúc đáp giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Giàu
11 932/VPUBND-TCD-NC 18/06/2020 V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 15/6/2020
12 288/UBND-TCD-NC 02/06/2020 Về việc trả lời đơn khiếu nại của bà Lương Thị Cành
13 292/UBND-TCD-NC 11/06/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Danh
14 289/UBND-TCD-NC 09/06/2020 Về việc phúc đáp việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga
15 468/TA-KTNV&THA 09/06/2020 V/v trả lời đơn (ông Võ Thành Mừng)
16 271/UBND-TCD-NC 02/06/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Võ Hồng Châu
17 110/QĐ-UBND-NĐ 02/06/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Việt Tiên (lần 2)
18 109/QĐ-UBND-NĐ 02/06/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Hữu Tâm (lần 2)
19 269/UBND-TCD-NC 02/06/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Phi Hùng
20 267/UBND-TCD-NC 01/06/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết
21 102/QĐ-UBND-NĐ 22/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Hương Hoa (lần 2)
22 101/QĐ-UBND-NĐ 22/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Minh Kha (lần 2)
23 100/QĐ-UBND-NĐ 22/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Trường An (lần 2)
24 99/QĐ-UBND-NĐ 22/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Minh Cống (lần 2)
25 53/VPHĐND-TH 21/05/2020 Về việc thông báo kết quả giải quyết đơn của công dân (bà Võ Thị Hài)
26 97/QĐ-UBND-NĐ 19/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Hường (lần 2)
27 96/QĐ-UBND-NĐ 19/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Bông (lần 2)
28 95/QĐ-UBND-NĐ 19/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Trọn (lần 2)
29 94/QĐ-UBND-NĐ 19/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Yến Thơ (lần 2)
30 93/QĐ-UBND-NĐ 19/05/2020 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thùy Trang (lần 2)
31 382/TA-PKTNV&THA 15/05/2020 V/v trả lời đơn (bà Dương Bạch Huệ)
32 697/VPUBND-TCD-NC 14/05/2020 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
33 695/VPUBND-TCD-NC 14/05/2020 Về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 11/5/2020 (bà Phạm Thị Ngọc Anh)
34 694/VPUBND-TCD-NC 14/05/2020 Về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 11/5/2020 (ông Nguyễn Văn Giúp)
35 693/VPUBND-TCD-NC 14/05/2020 Về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 11/5/2020. (Nguyễn Thị Thùy Linh)
36 99/BC-UBND 14/05/2020 Báo cáo kết quả giải quyết đơn của tình nguyện viên Bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò.
37 692/VPUBND-TCD-NC 14/05/2020 Về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 11/5/2020 (Giao BND thành phố Cao Lãnh)
38 208/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đầm, huyện Tháp Mười
39 207/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Trương Thị Đẹp, huyện Tháp Mười
40 205/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Trần Văn Nhựt, huyện Tháp Mười
41 203/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hơn, huyện Tháp Mười
42 202/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Huệ, huyện Tháp Mười
43 201/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Trần Thị Anh, huyện Tháp Mười
44 200/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuyến, huyện Tháp Mười
45 198/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của bà Trần Thị Diễm, huyện Tháp Mười
46 199/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Lê Văn Thông, huyện Tháp Mười
47 197/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Sơn, huyện Tháp Mười
48 195/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Việt Thanh, huyện Tháp Mười
49 196/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Trần Văn Thanh, huyện Tháp Mười
50 194/UBND-TCD-NC 27/04/2020 Về việc trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Liêm, huyện Tháp Mười

Danh mục chính Menu