Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 190/BC-HĐND 08/07/2020 Báo cáo giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh về các nội dung có liên quan đến hoạt động của HĐND Tỉnh qua thảo luận tại các Tổ đại biểu HĐND Tỉnh trình tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
2 189/HĐND-VP 07/07/2020 Về việc phát biểu tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX (Giám đốc Sở Nội vụ)
3 170/BC-HDND 16/06/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
4 148/BC-HDND 15/06/2020 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng cuối năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND Tỉnh
5 143/TB-HĐND 12/06/2020 Thông báo Kết luận phiên giải trình về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri; các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021)
6 63/VP-HC 12/06/2020 V/v rà soát báo cáo thực hiện dự toán năm 2019
7 141/GM-HĐND 11/06/2020 Giấy mời Dự Kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 140/HĐND-VP 11/06/2020 V/v mời dự Kỳ họp thứ mười lăm,HĐND Tỉnh khóa IX
9 139/HĐND-VP 11/06/2020 V/v triệu tập kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 142/HĐND-VP 11/06/2020 V/v điều chỉnh thời gian thảo luận Tổ đại biểu HĐND Tỉnh đơn vị huyện Thanh Bình
11 137/HĐND-VP 09/06/2020 V/v mời dự thảo luận Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, kỳ họp thứ mười lăm
12 62/VPHĐND-HC 09/06/2020 V/v nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, bổ nhiệm theo Nghị định số 26/2015/NĐ-C
13 61/VPHĐND-HC 09/06/2020 V/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức hành chính năm 2021
14 129/GM-HĐND 08/06/2020 Giấy mời họp thẩm tra văn bản trình tại kỳ họp thứ mười lăm, HĐND Tỉnh khóa IX
15 135/KH-HĐND 08/06/2020 Kế hoạch tiếp Đoàn Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk
16 136/KH-HĐND 08/06/2020 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý của đại biểu HĐND Tỉnh vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI
17 15/QĐ-VPHĐND 08/06/2020 Quyết định tặng giấy khen, biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và cử đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI
18 134/HĐND-VP 08/06/2020 V/v chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại phiên giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh
19 133/GM-HĐND 08/06/2020 V/v mời họp thẩm tra (Ban Kinh tế - Ngân sách)
20 130/HĐND-PC 08/06/2020 V/v mời họp thẩm tra (Ban Pháp chế)
21 128/HĐND-VP 05/06/2020 Mời dự phiên giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh (GĐ các Sở)
22 128/HĐND-VP 05/06/2020 Mời dự phiên giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh (Khách dự)
23 60/VPHĐND-HC 05/06/2020 V/v gửi danh sách tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã biểu dương và cử đại biểu dự Hội nghị thi đua yêu nước cấp Tỉnh
24 126/HĐND-VP 04/06/2020 Mời dự phiên giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh (Thường trực Tỉnh ủy)
25 126/HĐND-VP 04/06/2020 Mời dự phiên giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh (UBND Tỉnh)
26 127/HĐND-PC 04/06/2020 V/v thông báo danh mục Nghị quyết do HĐND Tỉnh ban hành sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020
27 123/HĐND-PC 03/06/2020 V/v góp ý kiến dự thảo sửa đổi Quy định xét công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
28 124/HĐND-VP 03/06/2020 Về việc thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười lăm
29 59/VPHĐND-HC 02/06/2020 V/v đề nghị thẩm tra tài liệu hết giá trị của cơ quan Văn phòng HĐND Tỉnh
30 118/KH-HĐND 01/06/2020 Kế hoạch tổ chức phiên giải trình kết quả thực hiện những kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ (2016 - 2021) đến nay
31 58/VPHĐND-HC 29/05/2020 V/v mời tham gia tuyên truyền và hướng dẫn nghiệp vụ PCCC
32 115/HĐND-VP 28/05/2020 V/v kiến nghị khắc phục đoạn đường dưới dạ cầu Xáng Nhỏ do ảnh hưởng thi công dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê- Kông
33 116/HĐND-VP 28/05/2020 V/v tổ chức học tập kinh nghiệm cho đại biểu HĐND Tỉnh khóa IX
34 57/KH-VPHĐND 27/05/2020 Kế hoạch diễn tập phương án chữa cháy năm 2020
35 13/QĐ-VPHĐND 26/05/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Đức Nhuận, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
36 55/VPHĐND-HC 26/05/2020 V/v báo cáo thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án thẻ công chức điện tử
37 111/BC-HĐND 25/05/2020 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh tháng 5 và chương trình công tác tháng 6/2020
38 114/BC-HĐND 25/05/2020 Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
39 112/KH-HĐND 25/05/2020 Kế hoạch tổ chức họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh để thảo luận, đóng góp văn kiện trình tại kỳ họp thứ mười lăm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX
40 54/TB-VPHĐND 25/05/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại phiên họp Thường trực ngày 22 tháng 5 năm 2020
41 113/TTr-HĐND 25/05/2020 Tờ trình về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
42 110/HĐND-KTNS 25/05/2020 V/v cho ý kiến về phân bổ chi phí quản lý hành chính đối với nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
43 108/HĐND-VP 22/05/2020 V/v học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân
44 52/BC-VPHĐND 21/05/2020 Báo cáo xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù
45 51/BC-VPHĐND 20/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5 năm 2020, chương trình công tác tháng 6 năm 2020
46 105/HĐND-VHXH 19/05/2020 V/v đề xuất nội dung giám sát năm 2021
47 104/BC-HĐND 18/05/2020 Báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
48 103/HĐND-VHXH 15/05/2020 V/v gửi báo cáo
49 49/VPHĐND-HC 15/05/2020 Về việc đăng ký đại biểu tham dự khóa tập huấn
50 12/QĐ-VPHĐND 13/05/2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp