VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 71/KH-UBND 16/02/2022 Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022
2 70/KH-UBND 16/02/2022 Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025
3 10/TB-VP 16/02/2022 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp giao ban tuần giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
4 12/TB-UBND 15/02/2022 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 07/02 đến ngày 11/02/2022)
5 62/BC-UBND 15/02/2022 Kết quả thực hiên chu trương đối với công tac hội trên địa bàn Huyên
6 60/BC-UBND 15/02/2022 Kết quả thực hiện quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện theo Nghị quyết số 16/NQCP ngày 08/02/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
7 61/BC-UBND 15/02/2022 Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021
8 610/QĐ-UBND 15/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất
9 175/UBND-HC 15/02/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
10 180/UBND-HC 15/02/2022 V/v tập trung thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người và chết người do tai nạn xã hội
11 173/UBND-HC 15/02/2022 V/v ý kiến về đề nghị chấp thuận Công ty Cổ phần Anova Thabico là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây
12 178/UBND-HC 15/02/2022 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đường ấp Long Thạnh B, xã Long Khánh A
13 09/TB-VP 14/02/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi tại cuộc họp nội dung liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của Huyện
14 68/KH-UBND 14/02/2022 Phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện năm 2022
15 605/QĐ-UBND 14/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Công viên văn hóa Nguyễn Tất Thành; hạng mục: Khu vui chơi thiếu nhi
16 606/QĐ-UBND 14/02/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường đấu nối từ Cụm dân cư Giồng Dúi ra đường ĐT841
17 58/BC-BCĐ 14/02/2022 Tình hình dịch bệnh Covid-19 từ ngàỳ 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022
18 608/QĐ-UBND 14/02/2022 Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
19 588/QĐ-UBND 11/02/2022 Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng của huyện Hồng Ngự
20 56/BC-UBND 11/02/2022 Công tác khôi phục sản xuất, kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn Huyện