VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 223/KH-UBND 30/06/2022 Tổ chức Tháng khuyến học huyện Hồng Ngự năm 2022 và hưởng ứng ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường
2 875/UBND-HC 30/06/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 222/KH-UBND 30/06/2022 V/v kiểm tra, rà soát việc ký khế ước mua nền nhà trả chậm trên địa bàn Huyện
4 878/UBND-HC 30/06/2022 V/v xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
5 874/UBND-HC 30/06/2022 V/v đăng ký danh sách bồi dưỡng, cập nhật công tác dân vận và thực hiện dân chủ
6 3062/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi dự án khởi nghiệp huyện Hông Ngự năm 2022
7 3062/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội thi dự án khởi nghiệp huyện Hông Ngự năm 2022
8 3043/QĐ-UBND 30/06/2022 Về việc thành lập Hội đồng Trường Mẫu giáo Thường Thới Hậu A, Nhiệm kỳ 2022 - 2027
9 190/BC-UBND 29/06/2022 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2022
10 3026/QĐ-UBND 29/06/2022 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: San lấp mặt bằng ao Khóm Thượng 1
11 3040/QĐ-UBND 29/06/2022 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trường TH Phú Thuận A1; hạng mục: Cải tạo 10 phòng học và nhà vệ sinh học sinh
12 3034/QĐ-UBND 29/06/2022 Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trường THCS Thường Lạc; hạng mục: Cải tạo 10 phòng học
13 3029/QĐ-UBND 29/06/2022 Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường bờ đông kênh Út Gốc
14 3027/QĐ-UBND 29/06/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường 30/4 (mở rộng)
15 218/KH-UBND 29/06/2022 Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2022 - 2027” giai đoạn I (2022 - 2024) và năm 2022
16 186/BC-UBND 29/06/2022 Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách và đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2022
17 191/KH-UBND 29/06/2022 Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021
18 870/UBND-HC 29/06/2022 V/v lập danh mục đầu tư cơ sở vật chất trường học thuộc danh mục đầu tư công dự kiến giai đoạn 2026-2030
19 860/KH-UBND 29/06/2022 V/v thuyết minh nguyên nhân chênh lệch giữa diện tích thu hồi đât và diện tích phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
20 873/UBND-HC 01/07/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022