VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 13532/QĐ-UBND 02/12/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Mở rộng đường ấp Long Hưng, xã Long Thuận
2 1988/UBND-HC 02/12/2021 V/v hoạt động theo phương án "04 tại chỗ" và phương án "một cung đường hai điểm đến" của Công ty Cổ phần container Sài Gòn Đồng Tháp
3 1990/UBND-HC 02/12/2021 V/v hoạt động theo phương án "04 tại chỗ" và phương án "một cung đường hai điểm đến" của Công ty TNHH xay xát Ngọc Quyên
4 1987/UBND-HC 02/12/2021 V/v hoạt động theo phương án "một cung đường hai điểm đến" của Doanh nghiệp tư nhân nước chấm Tân Hương
5 1977/UBND-HC 01/12/2021 Bổ sung kinh phí cho Phòng Nội vụ tổ chức lễ trao Huân chương lao động hạng Ba và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh cho gia định bà Phan Thị Nhế
6 1974/UBND-HC 01/12/2021 Khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi ngoài cộng đồng
7 1978/UBND-HC 01/12/2021 Tạm ứng ngân sách cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thực hiện chi trả chế độ tiền ăn, tiền trực cho lực lượng quân sự phục vụ các khu cách ly tập trung
8 1982/UBND-HC 01/12/2021 V/v di dời đường dây điện trung thế vướng mặt bằng nền trúng đấu giá khu mở rộng chợ Cả Sách, xã Thường Thới Hậu A
9 1976/UBND-HC 01/12/2021 V/v sử dụng kinh phí
10 1984/UBND-HC 01/12/2021 V/v đầu tư Tuyến đường huyện nông thôn mới kiểu mẫu
11 1970/UBND-HC 30/11/2021 V/v đề nghị thay đổi đối tượng hỗ trợ nhà ở người có công từ nguồn hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
12 1972/UBND-HC 30/11/2021 Về việc tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
13 13338/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường đấu nối từ ĐH. Long Thuận đến TDC đường tắt số 3
14 13374/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyêt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh lòng Hồ
15 1830/UBND-HC 09/11/2021 Bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thực hiện chi hỗ trợ các đối tượng F0 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Huyện
16 433/BC-UBND 09/11/2021 Công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
17 12024/QĐ-UBND 09/11/2021 Cơ cấu lại thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, thu thập, cập nhật thông tin cung, cầu lao động huyện Hồng Ngự
18 1829/UBND-HC 09/11/2021 cấp bổ sung cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện chi công tác phòng, chống dịch Covid-19
19 13371/QĐ-UBND 29/11/2021 Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm chính trị huyện Hồng Ngự
20 1826/UBND-HC 09/11/2021 Rà soát và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đã hoãn tiêm