VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 12023/QĐ-UBND 09/11/2021 Thiết lập khu vực phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
2 12021/QĐ-UBND 09/11/2021 Thiết lập khu vực phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
3 12022/QĐ-UBND 09/11/2021 Thiết lập khu vực phong tỏa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
4 12020/QĐ-UBND 09/11/2021 Thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Huyện hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện công tác dập dịch tại các khu phong tỏa
5 432/BC-UBND 09/11/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 09/11/2021
6 1825/UBND-HC 09/11/2021 Tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19
7 1837/UBND-HC 09/11/2021 V/v hoạt động theo phương án 4 tại chỗ của Công ty TNHH MTV Phước Tiên
8 1836/UBND-HC 09/11/2021 V/v hoạt động theo phương án 4 tại chỗ của Công ty TNHH TMDV XNK Tuấn Hào
9 1834/UBND-HC 09/11/2021 V/v tham mưu thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND, ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
10 1835/UBND-HC 09/11/2021 V/v thực hiện xác thực thông tin công dân tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
11 1831/UBND-HC 09/11/2021 V/v tạm ứng vốn bồi thường của các dự án trên địa bàn Huyện
12 1828/UBND-HC 09/11/2021 V/v xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
13 12017/QĐ-UBND 09/11/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu dự án Khu trung tâm hành chính huyện Hồng Ngự
14 1815/UBND-HC 08/11/2021 Chủ trương giảm chi chuyển nguồn, tăng kết dư ngân sách theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
15 1831/UBND-HC 08/11/2021 Chủ trương mua sắm và cấp kinh phí cho Phòng Y tế thực hiện mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện
16 1814/UBND-HC 08/11/2021 Chủ trương sử dụng kinh phí thống kê đất đai năm 2021 thực hiện đo đạt điều chỉnh bản đồ giải thửa tuyến dân cư Rạch Vọp - Biên Phòng và tuyến dân cư Cội Đại - Cội Tiểu, xã Thường Thới Hậu A
17 1823/UBND-HC 08/11/2021 Huy động lao động chưa có việc làm tham dự phiên giao dịch việc làm ngày 12 tháng 11 năm 2021
18 431/BC-UBND 08/11/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 12 giờ ngày 8/11/2021
19 1818/UBND-HC 08/11/2021 V/v hủy nền nhà của hộ ông Nguyễn Văn Có trên Tuyến dân cư ấp Trung, xã Thường Thới Tiền (nay là thị trấn Thường Thới Tiền), huyện Hồng Ngự
20 1816/UBND-HC 08/11/2021 V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19