VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10869a/QĐ-UBND 18/08/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Chốt bảo vệ Covid (điểm mương Xã Song)
2 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Chốt bảo vệ Covid (điểm bến phà Hồng Ngự - Tân Châu)/QĐ-UBND 12/08/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Chốt bảo vệ Covid (điểm bến phà Hồng Ngự - Tân Châu)
3 10811a/QĐ-UBND 11/08/2021 Phê duyêt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hàng rào bảo vê khu cồn (đoạn từ Huyên ủy cũ đến cuối tuyến)
4 4543a/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bờ bao khu vực cồn (đoạn từ cầu ván đến cuối tuyến – Khóm Thượng 2)
5 4498a/QĐ-UBND 26/07/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bờ bao khu cồn (đoạn từ cầu ván đến trụ sở Huyện uỷ cũ - Khóm Thượng 1)
6 4393/QĐ-UBND 20/07/2021 Phê duyệt dự toán mua sắm giường sắt 02 tầng, kẽm gai và các vật dụng khác lắp đặt khu cách ly tập trung Khu hành chính Huyện (cơ sở cũ) của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
7 4395/QĐ-UBND 20/07/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Phạm Văn Thanh, sinh năm 1968, địa chỉ thường trú: Ấp 3, xã Thường Phước 1
8 163/UBND-HC 20/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 17 giờ ngày 20/7/2021
9 1054/UBND-HC 20/07/2021 V/v thống kê sản lượng nông sản thu hoạch và dự kiến cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ trên địa bàn Huyện
10 1052/UBND-HC 20/07/2021 V/v thực hiện một số nội dung phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn Huyện
11 1053/UBND-C 20/07/2021 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn Huyện
12 1056/QĐ-UBND 20/07/2021 V/v xin gia hạn thời gian báo cáo 5 năm kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
13 1046/UBND-HC 20/07/2021 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Cò Ke, Sáu Đãi
14 1047/UBND-HC 20/07/2021 V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nạo vét đàu vàm kênh Tứ Thường 2
15 1049/UBND-HC 20/07/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa Huyện (cơ sở cũ)
16 1050/UBND-HC 20/07/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1; hạng mục: Xây dựng 03 phòng học lắp ghép
17 1048/UBND-HC 20/07/2021 Điều chỉnh nhiệm vụ chi của Trung tâm chính trị Huyện
18 161/UBND-HC 20/07/2021 Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nạo vét kênh Lòng Hồ
19 125/TB-UBND 19/07/2021 Dừng tổ chức một số hoạt động nhân dịp 74 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)
20 126/TB-UBND 19/07/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 12/7 đến ngày 16/7/2021)