VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1039/UBND-HC 19/07/2021 V/v đề xuất nhu cầu lập quy hoạch chung đô thị giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Huyện
2 4378/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường mương Chùa Lá
3 4377/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường mương xã Song đến bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền
4 4376/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt dự toán thu, chi phí bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
5 4380/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp), hạng mục: Cứng hóa bờ bắc kênh Tứ Thường (từ ngã tư Cây Da đến cầu Sở Thượng - sông Sở Thượng) qua xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
6 4373/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Số 1
7 4372/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Tuần Ca và Ba Tây
8 4374/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Đìa Sậy, mương Ngọn Giữa
9 191/KH-UBND 20/07/2021 Về việc triển khai thực hiện khung tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
10 159/UBND-HC 19/07/2021 Về việc tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Hồng Ngự
11 162/UBND-HC 20/07/2021 ơ kết tình hình thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
12 153/BC-UBND 18/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 18 giờ ngày 18/7/2021
13 /UBND-HC 17/07/2021 Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện đến 18 giờ ngày 17/7/2021
14 994/UBND-HC 13/07/2021 bổ sung kinh phí cho Trường Tiểu học Long Khánh A3 xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2021
15 993/UBND-HC 13/07/2021 bổ sung kinh phí có mục tiêu cho UBND các xã, thị trấn: Thường Thới Tiền, Thường Phước 1, Long Khánh B để chi trả chế độ Công an nghỉ việc theo Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
16 123/TB-UBND 13/07/2021 Sắp xếp cán bộ công chức trực thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại cơ quan, đơn vị và địa phương
17 996/UBND-HC 13/07/2021 V/v chân chinh công tác KSTTHC 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Huyện
18 995/UBND-HC 13/07/2021 V/v thực hiện cách ly xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
19 990/UBND-HC 13/07/2021 V/v tăng cường kiểm soát người qua lại trên tuyến sông Cái Vừng
20 980/UBND-HC 12/07/2021 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 14/4/2021 và Kế hoạch số 144/KHUBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh