VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 976/UBND-HC 12/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung thông qua kỳ họp lần thứ hai Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII
2 984/UBND-HC 12/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung thực hiện cam kết hành động Huyện với Tỉnh và các phòng, ban, ngành Huyện, UBND các xã, thị trấn với Huyện
3 981/UBND-HC 12/07/2021 Về việc bảo đảm an toàn cho người, các công trình bưu chính, viễn thông, truyền thanh trong mùa mưa bão
4 986/UBND-HC 12/07/2021 Về việc chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn Huyện
5 121/TB-UBND 11/07/2021 Thay đổi thời gian giao dịch tại xã, thị trấn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6 975/UBND-HC 11/07/2021 V/v quy định việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
7 122/TB-UBND 11/07/2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải trên địa bàn huyện Hồng Ngự
8 120/TB-UBND 09/07/2021 Tạm dừng hoạt động và điều chỉnh thời gian hoạt động một số bến khách ngang sông trên địa bàn huyện Hồng Ngự để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid–19
9 972/UBND-HC 09/07/2021 V/v tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
10 962/UBND-HC 08/07/2021 V/v báo cáo giải trình chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính tháng 6/2021
11 965/UBND-HC 08/07/2021 V/v tăng cường chấp hành pháp luật về hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Huyện
12 959/UBND-HC 08/07/2021 V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Huyện
13 949/UBND-HC 07/07/2021 Bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện thực hiện sửa chữa xe thu gom rác
14 951/UBND-HC 07/07/2021 Kiến nghị sử dụng các khu cách ly hiện có của Huyện để phục vụ cách ly tập trung cho người dân trên địa bàn Huyện
15 3636/QĐ-UBND 07/07/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
16 3628/QĐ-UBND 07/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa xe thu gom rác
17 3609/QĐ-UBND 06/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng đường nhánh mương Xã song và đường nhánh Tám Mực
18 944/UBND-HC 06/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 950/UBND-HC 07/07/2021 V/v hỗ trợ kiến nghị ngành chức năng tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản trên sông Tiền khu vực biên giới giáp ranh giữa huyện Hồng Ngự và thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
20 948/UBND-HC 07/07/2021 V/v phúc đáp đề nghị cấp 100% kinh phí xử phạt vi phạm hành chính cho công an xã, thị trấn