VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 952/UBND-HC 07/07/2021 V/v thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và cơ chế một cửa theo các Nghị quyết của Chính phủ
2 3627/QĐ-UBND 07/07/2021 Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Huyện 06 tháng đầu năm 2021
3 955/UBND-HC 07/07/2021 Về việc góp ý dự thảo Chương trình Việc làm tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025
4 3625/QĐ-UBND 07/07/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường vào vườn nho Ba Tuấn
5 3626/QĐ-UBND 07/07/2021 Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do Huyện quản lý và phân bổ
6 941/UBND-HC 06/07/2021 V/v hỗ trợ xác nhận trữ lượng cát khai thác hiện tại của Doanh nghiệp Tư nhân Tân Hiệp Phát III
7 937/UBND-HC 06/07/2021 V/v triển khai đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
8 943/UBND-HC 06/07/2021 V/v xin chủ trương bố trí nền các hộ dân thuộc dự án Chỉnh trang đô thị xử lý môi trường bờ Đông kênh Út Gốc, thị trấn Thường Thới Tiền
9 940/UBND-HC 06/07/2021 V/v ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại huyện Hồng Ngự
10 942/UBND-HC 06/07/2021 V/v đề nghị tạm dừng hoạt động một số bến khách ngang sông liên Tỉnh để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
11 3610/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nạo vét Lòng Lạch Ấp 1
12 3612/QĐ-UBND 06/07/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét đầu vàm kênh Tứ Thường 2
13 3576/QĐ-UBND 05/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng từ nhà máy Thành Công đến đường cộ Bảy Tiểu
14 3577/QĐ-UBND 05/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng đường cặp chùa Phước Hưng (đoạn từ đường cách mạng tháng 8 đến đường 30/4)
15 919/UBND-HC 05/07/2021 V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A
16 920/UBND-HC 05/07/2021 V/v chủ trương đầu tư dự án Đường mương Xã Song đến bờ kè thị trấn Thường Thới Tiền
17 921/UBND-HC 05/07/2021 V/v chủ trương đầu tư dự án Đường Ngô Quyền (nối dài)
18 930/UBND-KSTTHC 05/07/2021 V/v tăng cường thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
19 932/UBND-HC 05/07/2021 V/v xác nhận đủ điều kiện được bồi thường và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
20 3594/QĐ-UBND 05/07/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tiếp nhận Việt kiều và người lánh nạn huyện Hồng Ngự