VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 761/UBND-HC 09/06/2021 V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 vào thời điểm Tết Đoan Ngọ (mùng 05 tháng 5 âm lịch) năm 2021
2 2617/QĐ-UBND 08/06/2021 Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là vật liệu thu hồi của 06 phòng học thuộc Trường Tiểu học Thường Lạc 2
3 766/UBND-HC 09/06/2021 Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đối với Bệnh viện tuyến Tỉnh
4 753/UBND-HC 08/06/2021 Bổ sung kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự Huyện để tổ chức Hội thi pháp luật về Dân Quân tự vệ năm 2021
5 755/UBND-HC 08/06/2021 V/v kết quả thực hiện việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
6 2560/QĐ-UBND 07/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
7 2559/QĐ-UBND 07/06/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
8 748/UBND-HC 07/06/2021 V/v phối hợp xây dựng Kế hoạch phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn huyện, thành phố đến năm 2030
9 2557/QĐ-UBND 07/06/2021 Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trường Tiểu học Long Thuận 1
10 2558/QĐ-UBND 07/06/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
11 54/TB-UBND 04/06/2021 Hoạt động trọng tâm trong tuần (từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2021)
12 741/UBND-HC 04/06/2021 Quản lý chặt chẽ người về từ vùng dịch
13 739/UBND-HC 04/06/2021 V/v chấn chỉnh việc treo pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu trên địa bàn Huyện
14 738/UBND-VX 04/06/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Long Thuận 1; hạng mục cải tạo 10 phòng học
15 726/UBND-HC 03/06/2021 Bổ sung kinh phí cho Trường Tiểu học Phú Thuận A2 để thanh toán chi phí sửa chữa cổng và hàng rào trường (điểm 3)
16 727/UBND-HC 03/06/2021 Chủ trương thực hiện và cấp bổ sung kinh phí có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A thực hiện khơi thông 02 cống ngang đường tuyến dân cư đường tắt Phú Thuận A
17 156/KH-UBND 03/06/2021 Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hồng Ngự năm 2021
18 728/UBND-HC 03/06/2021 V/v phê duyệt phương án bố trí 02 hộ dân (đối tượng 105) được UBND xã Thường Lạc xét bố trí vào ở CDC Ấp 3, huyện Hồng Ngự
19 58/TB-VP 03/06/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Trần Văn Bôn tại buổi họp bàn nội dung liên quan đến dự án: Nâng cấp và mở rộng Trạm cấp nước Tuyến dân cư Long Thuận của Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Yến Nhi
20 57/TB-VP 03/06/2021 Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Trần Văn Bôn tại buổi họp bàn nội dung liên quan đến tiền điện đối với Hợp tác xã Phước Thành