VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 103/BC-UBND 28/05/2021 Về tình hình sản xuất Nông nghiệp và PTNT 06 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 101/UBND-HC 28/05/2021 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
3 147/KH-UBND 27/05/2021 Hỗ trợ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Hồng Ngự
4 2422/QĐ-UBND 27/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
5 146/UBND-HC 27/05/2021 Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
6 2403/QĐ-UBND 27/05/2021 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
7 148/KH-UBND 27/05/2021 Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2020
8 673/UBND-HC 27/05/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện
9 674/UBND-HC 27/05/2021 V/v thực hiện tốt các nội dung kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021
10 675/UBND-HC 27/05/2021 V/v tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến trò chơi điện tử “game bắn cá, bắn thú” và các hình thức biến tướng khác
11 2402/QĐ-UBND 27/05/2021 Vê viêc phê duyêt quyết toán vốn đâu tư công trình: Hê thống chiếu sáng từ Chùa Phước Hưng đến bến đò Mương Miễu
12 145/UBND-HC 27/05/2021 Về việc cung cấp nước sạch trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2025
13 677/UBND-HC 27/05/2021 Về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
14 2423/QĐ-UBND 27/05/2021 Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung huyện Hồng Ngự
15 2400/QĐ-UBND 26/05/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Hồng Ngự năm 2021
16 2384/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
17 2383/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
18 2381/QĐ-UBND 26/05/2021 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
19 96/BC-UBND 26/05/2021 Tổng kết thi hành Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010; Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 và công tác cai nghiện cho người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi giai đoạn 2016 - 2020
20 671/UBND-HC 26/05/2021 V/v chủ trương mua sắm và tạm ứng ngân sách