Xuất bản thông tin

null Tháp Mười triển khai sử dụng hệ thống đánh giá “công dân học tập”

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tháp Mười triển khai sử dụng hệ thống đánh giá “công dân học tập”

Tháp Mười triển khai sử dụng hệ thống đánh giá “công dân học tập”

Tháp Mười triển khai sử dụng hệ thống đánh giá “công dân học tập”

Vừa qua, Hội Khuyến học và Khoa học lịch sử huyện Tháp Mười tổ chức tập huấn triển khai sử dụng hệ thống đánh giá mô hình Công dân học tập cho các cán bộ, công chức cấp huyện, xã, thị trấn, hội khuyến học các địa phương, một số trường học địa bàn huyện.

Description: E:\Hình ảnh hoạt động\2023-Tháp mười-cong dan hoc tap-1.jpg

Bộ công cụ đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030 do Hội Khuyến học Việt Nam ban hành nhằm thu thập minh chứng, đánh giá mô hình “Công dân học tập” với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa các mô hình học tập. Bộ tiêu chí đánh giá mô hình "Công dân học tập" dựa trên 3 năng lực cốt lõi là năng lực tự học và học tập suốt đời; năng lực sử dụng những công cụ học tập, làm việc; năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể, chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa mô hình học tập, đặc biệt là sử dụng phần mềm và xử lý các số liệu, minh chứng, hình thành hồ sơ đánh giá công nhận danh hiệu "Công dân học tập" để về triển khai thực tế tại đơn vị, địa phương một cách hiệu quả.

Bt: Như Ý