Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 665/QĐ-UBND 21/12/2020 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của huyện Thanh Bình
2 23/QĐ-UBND 08/02/2021 Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Bình
3 328/UBND.PD 11/06/2020 V/v thống nhất chủ trương chi kinh phí hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn huyện
4 324/UBND.PD 11/06/2020 V/v thống nhất giá khởi điểm bán tài sản thanh lý nhà Thư viên huyện Thanh Bình
5 213/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo Công tác thanh tra quý II và 6 tháng đầu năm,phương hướng, nhiệm vụ quý III và 06 tháng cuối năm 2020
6 212/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính huyện Thanh Bình quý II năm 2020
7 211/BC-VP 11/06/2020 Báo cáo từ ngày 04/6/2020 đến ngày 11/6/2020
8 210/BC-UBND 11/06/2020 Báo cáo Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội chịu tác động do dịch bệnh Covid-19(10/6/2020)
9 153/UBND-HC 11/06/2020 V/v giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Huyện
10 152/UBND-HC 11/06/2020 V/v giao nhiệm vị điều hành hoạt động của Phòng Nội vụ Huyện
11 1268/UBND-HC 11/06/2020 Về việc góp ý dự thảo sửa đổi quy định xét công nhận sáng kiến cấp Tỉnh thay thế Quyết định số 833/QĐ-UBND.HC ngày 24/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
12 1267/UBND-HC 11/06/2020 phân công phát biểu tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước huyện Thanh Bình lần thứ V năm 2020
13 1266/UBND-HC 11/06/2020 Về việc bãi bỏ thủ tục hành chính và quy trình nội bộ cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục- Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
14 1265/UBND-HC 11/06/2020 Về việc góp ý dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030
15 118/KH-UBND 11/06/2020 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước huyện Thanh Bình lần thứ V (2020 - 2025)
16 117/KH-UBND 11/06/2020 Kế hoạch Tái đàn gắn với tái cơ cấu chăn nuôi heo sau dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025
17 1165/VP-HC 11/06/2020 Về việc xây dựng cầu Cái Tre tại xã Bình Tấn do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam tài trợ
18 1163/VP-HC 11/06/2020 Về việc cung cấp thông tin trong vụ án tranh chấp QSD đất và tài sản gắn liền với đất
19 1162/VP-HC 11/06/2020 Về việc cung cấp thông tin trong vụ án tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn
20 1161/VP-HC 11/06/2020 V/v giải quyết đơn ông Phùng Văn Thưởng, ngụ thụ trấn Thanh Bình