Lãnh đạo Huyện uỷ và các cơ quan tham mưu

Trang chủ Huyện uỷ

Lãnh đạo Huyện uỷ và các cơ quan tham mưu

Chức danh

Tên

Di động

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Bí thư Huyện uỷ

Cao Thanh Xuân

0919013113

Phó Bí thư Huyện uỷ

Trần Văn Kha

0919239308

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Chánh VP

Nguyễn Hoàng An

0913171066

Phó Chánh

Liêu Xuân Nguyệt

0974389459

Phó Chánh

Nguyễn Đức Cảnh

0989941924

BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ

Trưởng Ban

Nguyễn Minh Trí

0918331911

Phó Ban

Nguyễn Văn Sớt

0909394969

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

Chủ nhiệm

Nguyễn Đoàn Huy

0913698293

Phó Chủ nhiệm

Lê Tương Lai

0829620624

Phó Chủ nhiệm

Bùi Xuân Thành

0378232628

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ

Trưởng Ban

Lê Văn Bé Tư

0913794721

Phó Trưởng Ban

Lê Thị Thúy Dung

0947221119

TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Hải

0704890993

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Sơn

0918126345

BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Hương Giang

0915730303

Phó Trưởng Ban

Trần Phú Hữu

0918366963

UB MTTQ VN

Chủ tịch UBMTTQVN

Nguyễn Thị Hương Giang

0915730303

Phó Chủ tịch

Trương Thanh Hải

0918360125

Phó Chủ tịch

Lê Văn Hoàng

0918689113

Banner LCT HTB

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Tổng đài 1022

Banner Chung tay cải cách thủ tục hành chính