Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND huyện và các ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Chi tiết bài viết Tin tức

Phó Chủ tịch UBND huyện và các ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Ngày 07/5/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười Lê Văn Ngọt và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã Trường Xuân tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Trường Xuân.

Tại ấp 6A, sau khi thông qua tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác, các ứng cử viên đại biểu HĐND trình bày chương trình hành động của mình. Nếu được bầu vào đại biểu HĐND các cấp, ứng cử viên sẽ phát huy năng lực trên các lĩnh vực, chú trọng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, góp phần tăng thu nhập cho người dân; tập trung phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; sớm hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân…

Sau khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri địa phương phấn khởi và mong muốn người ứng cử thực hiện tốt những kỳ vọng mà cử tri gửi gắm, đặc biệt là về vấn đề vệ sinh môi trường, nông nghiệp, nông thôn.

Bt: Như Ý