Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Chương trình tọa đàm “Tìm hiểu các quy định về bầu cử”

Trang Bau cu Tin tức

Tháp Mười – Chương trình tọa đàm “Tìm hiểu các quy định về bầu cử”

Để cử tri nắm được tầm quan trọng, các quy định trong cuộc bầu cử vào ngày 23/5 sắp tới để thực hiện trách nhiệm và quyền của người công dân, tham gia bầu đúng, bầu đủ. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tháp Mười, Phòng Tư pháp huyện tổ chức buổi tọa đàm chủ đề : “tìm hiểu các quy định về bầu cử”.

Các vị diễn giả là Lãnh đạo các đơn vị đã thông tin về ý nghĩa chính trị quan trọng của cuộc bầu cử, những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các quy định về điều kiện cử tri được tham gia bỏ phiếu, việc xác định tham gia bỏ phiếu ở địa điểm nào quy tắc khi bầu cử, các quy định mới trong bầu cử, việc xác định số lượng đại biểu ở từng địa phương; tiến độ thực hiện các bước bầu cử trong huyện Tháp Mười.

Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng, quyết định những quyết sách quan trọng của đất nước. Vì vậy, mỗi người dân cần tham gia bầu cử để bầu người xứng đáng nhất trong những người xứng đáng.

Tháp Mười có 11 đơn vị bầu cử cấp huyện, 88 cấp xã, số lượng đại biểu cấp huyện là 33, cấp xã là 346 và 88 khu vực bỏ phiếu.

Bt: Thúy Ly