Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2480/UBND-NC 18/05/2021 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chính, ngụ Khóm 3, thị trấn Mỹ An
2 2478/UBND-NC 18/05/2021 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Chọn, ngụ xã Phú Điền
3 2400/UBND-NC 17/05/2021 Về việc trả lời đơn của bà Lương Thanh Hương, ngụ ấp 3, xã Tân Kiều
4 2143/UBND-NC 29/04/2021 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Tính, ngụ Khóm 1, thị trấn Mỹ An
5 2000/UBND-NC 22/04/2021 Về việc trả lời đơn của bà Bùi Thị Lệ, ngụ Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
6 1998/UBND-NC 22/04/2021 V/v trả lời đơn của Võ Văn Sanh, ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười
7 1860/UBND-NC 13/04/2021 Về việc trả lời đơn của bà Trần Thị Vẹn, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
8 1600/UBND-NC 31/03/2021 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Phú Ngân, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười
9 1567/UBND-NC 29/03/2021 Về việc trả lời đơn của bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, ngụ Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
10 1382/UBND-NC 23/03/2021 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Trang, ngụ tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
11 1309/UBND-NC 18/03/2021 Về việc trả lời đơn của Ông Dương Văn Đức, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười
12 955/UBND-NC 02/03/2021 V/v trả lời đơn của Ông Nguyễn Minh Phú, ngụ Ấp 5, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
13 910/UBND-NC 25/02/2021 V/v trả lời đơn của ông Trần Minh Tân, ngụ tại xã Trường Xuân
14 909/UBND-NC 25/02/2021 Về việc trả lời đơn của ông Trần Minh Dương, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
15 808/UBND-NC 23/02/2021 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nhỏ, ngụ Khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
16 694/UBND-NC 08/02/2021 Về việc trả lời đơn của Ông Lê Văn Sum, ngụ Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
17 669/UBND-NC 04/02/2021 Về việc trả lời đơn của Ông Nguyễn Văn Liêm, ngụ Ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười
18 663/UBND-NC 04/02/2021 Về việc trả lời đơn của Bà Bùi Thị Nguyệt Nga, ngụ xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười
19 423/UBND-NC 22/01/2021 V/v trả lời đơn của Ông Huỳnh Văn Nghề, ngụ xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười
20 294/UBND-NC 18/01/2021 V/v trả lời đơn của Ông Huỳnh Cư, ngụ tại Khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website