Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 294/UBND-NC 18/01/2021 Về việc trả lời đơn của ông Huỳnh Cư, ngụ tại Khóm 4, thị trấn Mỹ An
2 5040/UBND-NC 08/12/2020 Về việc trả lời đơn của ông Trần Thanh Sang, ngụ tại xã Tân Kiều
3 5039/UBND-NC 08/12/2020 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Nghĩa, ngụ tại xã Trường Xuân
4 5038/UBND-NC 08/12/2020 Về việc trả lời đơn của bà Lê Thị Ba, ngụ tại xã Trường Xuân
5 5037/UBND-NC 08/12/2020 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Long, ngụ tại xã Trường Xuân
6 4535/UBND-NC 12/11/2020 Về việc trả lời đơn của ông Ngô Tấn Mạnh, ngụ tại Khóm 4, thị trấn Mỹ An
7 4534/UBND-NC 12/11/2020 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Hồng Thái, ngụ tại Khóm 2, thị trấn Mỹ An
8 4546/UBND-NC 13/11/2020 V/v trả lời đơn của ông Lê Văn Dũng
9 4320/UBND-NC 29/10/2020 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Bé Hai, ngụ tại ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ An
10 4314/UBND-NC 29/10/2020 Về việc trả lời đơn của bà Trần Thị Mảnh, ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều
11 4312/UBND-NC 29/10/2020 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết, ngụ tại Ấp 2A, xã Hưng Thạnh
12 4311/UBND-NC 29/10/2020 Về việc trả lời đơn của ông Ngô Tấn Minh, ngụ tại Khóm 4, thị trấn Mỹ An
13 4303/UBND-TCKH 29/10/2020 V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Bảy, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An
14 4141/UBND-NC 19/10/2020 Về việc trả lời đơn của ông Ngô Văn Tiển, ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều
15 3940/UBND-NC 02/10/2020 Về việc trả lời đơn của hộ bà Trương Thị Thu Hà, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An
16 3931/UBND-NC 02/10/2020 Về việc trả lời đơn của hộ bà Trần Thị Ánh, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An
17 3569/UBND-NC 10/09/2020 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Hữu Nhựt, ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều
18 3554/UBND-NC 10/09/2020 Về việc trả lời đơn của ông Bùi Văn Mum, ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều
19 3553/UBND-NC 10/09/2020 Về việc trả lời đơn của ông Lương Văn Lâm, ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều
20 3552/UBND-NC 10/09/2020 Về việc trả lời đơn của ông Trần Văn Tuấn, ngụ tại Ấp 1, xã Tân Kiều

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website