Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 7758/UBND-NC 09/11/2023 Về việc trả lời đơn của bà Trần Thị Ngọc Phúc, ngụ Ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
2 7003/UBND-NC 09/10/2023 Về việc trả lời đơn của ông Thạch Sơn, ngụ Khóm 1, thị trấn Mỹ An
3 7004/UBND-NC 09/10/2023 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Do, ngụ Khóm 1, thị trấn Mỹ An
4 6624/UBND-NC 21/09/2023 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Hoài Linh, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An
5 6152/UBND-NC 08/09/2023 Về việc trả lời đơn của ông Trương Văn Chiến, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền (L2)
6 5895/UBND-NC 25/08/2023 Về việc trả lại đơn và trả lời đơn của ông Trương Hoàng Oanh, ngụ Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều
7 5625/UBND-NC 15/08/2023 Về việc trả lời đơn của ông Đặng Văn Hai, ngụ khóm 1, thị trấn Mỹ An
8 5245/UBND-NC 28/07/2023 Về việc trả lời đơn của ông Võ Văn Khởi, ngụ Ấp 6B, xã Trường Xuân
9 5116/UBND-NC 24/07/2023 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hòa, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An
10 5156/UBND-NC 24/07/2023 Về việc trả lời đơn của bà Trần Thị Bình, ngụ Ấp 2, xã Mỹ Hòa
11 4405/UBND-NC 23/06/2023 Về việc trả lời đơn của bà Võ Thị Hằng, ngụ Ấp 1, xã Tân Kiều
12 4454/UBND-NC 26/06/2023 Về việc trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Hồng Liên, ngụ Ấp 1, xã Mỹ Hòa
13 4330/UBND-NC 20/06/2023 Về việc trả lời đơn của ông Trương Ngọc Điền, ngụ Khóm 2, thị trấn Mỹ An
14 3922/UBND-NC 02/06/2023 Về việc trả lời đơn của ông Trần An Đông, ngụ Ấp 2, xã Tân Kiều
15 3921/UBND-NC 02/06/2023 Về việc trả lời đơn của ông Phan Trường Giang, ngụ Ấp 2, xã Tân Kiều
16 3920/UBND-NC 02/06/2023 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Phước ngụ Khóm 2, thị trấn Mỹ An
17 3913/UBND-NC 01/06/2023 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Ngọc Thống, ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An
18 3886/UBND-NC 31/05/2023 Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Xuyến, ngụ Ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười
19 3860/UBND-NC 31/05/2023 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Mến, ngụ Ấp 6 Kinh Hội, xã Trường Xuân
20 3859/UBND-NC 31/05/2023 Về việc trả lời đơn của bà Lê Thị Lượm, ngụ ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website