Xuất bản thông tin

null Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp thực hiện tín dụng ưu đãi về chương trình cho vay nhà ở xã hội

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp thực hiện tín dụng ưu đãi về chương trình cho vay nhà ở xã hội

Nhân dịp ngày 15 và ngày 16 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông tổ chức Đại Hội Đại Biểu Hội Nông Dân huyện Tam Nông lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam đã phối hợp với Ban tổ chức Đại hội thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, tư vấn chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Đến với buổi tuyên truyền, giới thiệu, tư vấn chương trình cho vay nhà ở xã hội, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện rất vinh dự được ông Trần Thành Nam Phó Bí thư huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân huyện Tam Nông đến chia sẽ thông tin và chỉ đạo thực hiện.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp có nhiều gia đình cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, người thu nhập thấp . . . đã tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách từ chương trình cho vay Nhà ở xã hội để bổ sung thêm nguồn lực, điều kiện xây dựng nhà ở. Đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tan Nông đã tiếp nhận, phê duyệt và giải ngân cho 28 khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để xây dựng mới nhà ở, với doanh số cho vay là 11.400 triệu đồng.

Có thể khẳng định rằng Chương trình cho vay Nhà ở xã hội có ý nghĩa rất lớn, với mức lãi suất ưu đãi (Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ, hiện nay là 4,8%/năm), thời gian trả nợ do NHCSXH và người vay vốn thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của người vay nhưng tối đa không quá 25 năm, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán căn nhà nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay, đã tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình có cơ hội được tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống

Trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXh Huyện tiếp tục phối hợp với các Ban, Ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương để nguồn vốn vay của NHCSXH đến với các đối tượng được thụ hưởng, góp phần vào công tác ổn định cuộc sống, giúp cán bộ viên chức, người lao động an tâm, tập trung làm việc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Nông sớm đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2025./. 

Hữu Chí - NHCSXH.