null Người lao động tham gia tổ chức Công đoàn sẽ được những quyền và có nhiệm vụ gì?

Trang chủ Chi tiết bài viết

Người lao động tham gia tổ chức Công đoàn sẽ được những quyền và có nhiệm vụ gì?

Trả lời:

* Theo Điều 3, Chương I, Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định thì đoàn viên công đoàn có 07 quyền cơ bản như sau:

1. Được tham gia thành lập công đoàn cơ sở và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Được yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị  xâm phạm.

3. Đ­ược thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn; đề xuất với công đoàn kiến nghị với người sử dụng lao động về thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động. Được thông tin  về các quy định của công đoàn và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động.

 4. Được ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn; chất vấn cán bộ công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng (nếu là đảng viên), của nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác.

5. Được công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn; được công đoàn đại diện tham gia tố tụng các vụ án về lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

6. Được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ học nghề, tìm việc làm, ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khi gặp khó khăn. Đ­ược tham gia các sinh hoạt văn hoá, thể thao, du lịch do công đoàn tổ chức.

7.  Được nghỉ sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi có khó khăn; được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn giúp đỡ.

Ngoài ra, khi người lao động tham gia tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh còn được các quyền lợi sau: Được xét hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn (nếu đủ điều kiện), xét trợ cấp khó khăn, hỗ trợ quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, hưởng các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố ký kết với các công ty, doanh nghiệp giảm giá ưu đãi từ 05% – 25%, được tư vấn pháp luật lao động... nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn.

* Theo Điều 3, Chương I, Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định thì đoàn viên công đoàn có 04 nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.

4. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu quả; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người  lao động và tổ chức Công đoàn.

Ban Biên tập