null Đại hội điểm Công đoàn cơ sở thị trấn SaRài nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở thị trấn SaRài nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn cơ sở thị trấn Sa Rài - huyện Tân Hồng vừa tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện chọn làm Đại hội điểm trong các công đoàn cơ sở. Đến dự có Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn lao động huyện và các công đoàn cơ sở trong huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở thị trấn Sa Rài luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết của Đại hội công đoàn đã đề ra. Kết quả, đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu so với Nghị quyết. Nổi bật là, các hoạt động xã hội Công đoàn được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức cùng với các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo thành phong trào hoạt động cách mạng sôi nổi, ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở thị trấn Sa Rài có 26 công đoàn viên, trong đó nữ 11 công đoàn viên, nam 25 công đoàn viên, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nâng cao trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đại hội đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu và 04 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó có một số chiểu tiêu chủ yếu: Có 100% công đoàn viên đăng ký người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; 100% công đoàn viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% công đoàn viên đăng ký gia đình văn hoá, đạt từ 99%; hàng năm công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đại hội tiến hành bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Liên đoàn Lao động  huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí trong đó có 02 chính thức, 01 dự khuyết; bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thị trấn Sa Rài khóa mới gồm 05 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí, đồng chí Dương Thị Tuyết Anh tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở thị trấn Sa Rài, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

Sau Đại hội điểm Công đoàn cơ sở thị trấn SaRài, tất cả 66 công đoàn cơ sở còn lại trên địa bàn huyên sẽ tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo quy định hoàn thành trước ngày 30/4/2023, để bầu đại biểu tham dự Đại hội Liên đoàn Lao động Huyện được tổ chức trong tháng 7 năm 2023./.

Lê Thị Tha