null CMLĐCĐ: Một số tập thể, cá nhân tiêu biểu phong trào Lao động giỏi Lao động sáng tạo