null CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN TRAU DỒI KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP ĐỂ VỮNG VÀNG TRONG CÔNG VIỆC

Trang chủ Chi tiết bài viết

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0: NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN TRAU DỒI KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP ĐỂ VỮNG VÀNG TRONG CÔNG VIỆC

Trao đổi tại Diễn đàn đa phương (MSF) 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Samsung tổ chức sáng nay, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết:

 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động đến mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực, mang đến nhiều cơ hội mới nhưng đặt ra không ít thách thức cho người lao động. Cùng với sự cộng hưởng của dịch bệnh COVID - 19 làm cho khó khăn vốn đã nặng nề này còn nặng nề hơn.

Để vượt lên thách thức đó, tổ chức công đoàn và người lao động phải nhanh chóng thay đổi tư duy, bắt kịp về nhận thức, nâng cao năng lực bản thân, nhất là trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, tiệm cận nhanh nhất với hơi thở của thực tiễn để vững vàng trong công việc, chủ động trong cuộc sống.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, doanh nghiệp giữ vai trò tiên phong với sự dẫn dắt của Nhà nước thông qua các chính sách phù hợp. Người lao động là nhân tố có vai trò quan trọng, là người biến công nghệ thành sản phẩm, mang tình cảm, trách nhiệm của mình đến các sản phẩm, dịch vụ chung cho xã hội. Nhưng, người lao động không thể đứng một mình mà cần sự hợp tác, chung tay của các bên để biến mục tiêu thành hiện thực.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để tuyên truyền, vận động người lao động tự thay đổi; tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, để có việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, hưởng lợi từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Theo facebook Công đoàn Việt Nam