Xuất bản thông tin

null Lịch công tác tuần Từ ngày 25 đến 31/01/2021

Lich lam viec Chi tiết bài viết

Lịch công tác tuần Từ ngày 25 đến 31/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 25 đến 31/01/2021

Thứ/ngày

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

25/01

(13/12 âl)

Thứ ba

26/01

(14/12 âl)

Tiếp và làm việc với Đoàn Liên minh HTX Hậu Giang

Liên minh ĐT

TT, VP

Thứ tư

27/01

(15/12 âl)

Thứ năm

28/01

(16/12 âl)

Thứ sáu

29/01

(17/12 âl)

Hội nghị Triển khai kế hoạch năm 2021

KDL Mỹ Trà

Tất cả CBVC

Thứ bảy

30/01

(18/12 âl)

Chủ nhật

31/01

(19/12 âl)