Khai giảng lớp Sơ cấp Kiểm soát HTX, năm 2023

Nội dung:

Tham dự Lễ khai giảng, có ông Lê Quang Cường - Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp; thầy Th.S Huỳnh Lam Phương, Hiệu trưởng– Trường TCN&ĐTCB HTX miền Nam; cùng các phòng ban, chuyên môn LM HTX tỉnh, quý thầy cô của Trường.

Lớp học có 29 học viên là Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên và người lao động dự nguồn làm kiểm soát HTX trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, ông Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp, đây là khoá đào tạo sơ cấp kiểm soát đầu tiên của tỉnh. Do đó, đề nghị các học viên cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, có thái độ học tập nghiêm túc, tham dự xuyên suốt lớp học để tiếp thu trọn vẹn các nội dung, chuyên đề được các báo cáo viên trình bày; mạnh dạn thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với giảng viên làm sáng tỏ những vấn đề cùng quan tâm, nhằm tích lũy nhiều kinh nghiệm có thể vận dụng những kiến thức đã học phục vụ công tác kiểm soát HTX tốt hơn trong thời gian tới. Các học viên tham gia khóa học được hưởng các chính sách hỗ trợ về học phí, tài liệu; chi phí ăn, ở theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Và đề nghị các giảng viên của nhà trường nhiệt tình chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn công tác kiểm soát, quá trình giảng dạy với hình thức “cầm tay chỉ việc” và giới thiệu những mô hình mới, cách làm hay ở các tỉnh.

Lớp học diễn ra từ ngày 23/6/2023 với hình thức 1 tuần học 03 ngày (thứ 6, 7 và chủ nhật) và dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 9/2023. Trong thời gian học 04 tháng, các học viên được tìm hiểu 07 chuyên đề, các học viên được đào tạo là 340 giờ, trong đó có 81giờ học lý thuyết, 22 giờ kiểm tra và 237 giờ thảo luận, thực hành, trang bị các kiến thức về cơ sở lý luận về: Luật HTX, Công tác kiểm soát trong Hợp tác xã, Kế toán dành cho nhà quản lý, Kiểm soát tài chính - kế toán HTX, Quản trị rủi ro, Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hợp tác xã, Kỹ năng lập kế hoạch và viết báo cáo kiểm soát

Sau khi xét công nhận tốt nghiệp các học viên đủ điều kiện sẽ được Trường cấp Chứng chỉ Sơ cấp Kiểm soát hợp tác xã có giá trị toàn quốc.