Xuất bản thông tin

null Trao Giấy khen

chi-tiet-bai-viet Tin hoạt động

Trao Giấy khen

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Chi Bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tổ chức trao giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho cá nhân tiêu biểu năm 2022 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là ông Bùi Tân Cương, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.