Xuất bản thông tin

null Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong

Trang chủ Thông tin khác

Chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu tuyệt đối. Mời xem chân dung tân Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp tại Infographic dưới đây.

Nguồn: https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/3555422?plidlayout=8203

TIN HOẠT ĐỘNG