Xuất bản thông tin

null Chân dung 02 tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Trang chủ Thông tin khác

Chân dung 02 tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đã bầu đồng chí Phan Văn Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá X, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Mời xem chân dung 02 tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp tại Infographic dưới đây.

Nguồn: https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/3557975?plidlayout=8203

TIN HOẠT ĐỘNG

TIN HOẠT ĐỘNG