Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp gồm những ai?

Trang chủ Thông tin khác

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp gồm những ai?

Tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 20/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khuyết 2 ủy viên), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối (51/51).

Ông Lê Quốc Phong, tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông  Phạm Thiện Nghĩa (Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh) và ông Phan Văn Thắng (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh) được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Ông Nguyễn Văn Thi, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa X, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Danh sách Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 1. Ông Lê Quốc Phong, sinh ngày 03/5/1978, quê quán thành phố Hà Nội.

2. Ông Phan Văn Thắng, sinh ngày 25/12/1967, quê quán huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

3. Ông Phạm Thiện Nghĩa, sinh ngày 27/12/1966, quê quán huyện Lấp Vò.

4. Ông Lê Thành Công, sinh ngày 23/3/1964, quê quán thành phố Cao Lãnh.

5. Ông Nguyễn Hữu Cương, sinh ngày 27/10/1971, quê quán huyện Thanh Bình.

6. Ông Trần Văn Cường, sinh ngày 10/11/1964, quê quán huyện Cao Lãnh.

7. Ông Đinh Văn Dũng, sinh ngày 10/01/1969, quê quán huyện Cao Lãnh.

8. Ông Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 03/01/1964, quê quán tỉnh Vĩnh Long.

9. Bà Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 27/11/1968, quê quán thành phố Cao Lãnh.

10. Ông Trần Trí Quang, sinh ngày 10/7/1977, quê quán thành phố Cao Lãnh.

11. Ông Nguyễn Văn Thi, sinh ngày 12/10/1964, quê quán huyện Cao Lãnh.

12. Ông Huỳnh Minh Tuấn, sinh ngày 10/10/1980, quê quán tỉnh Bến Tre.

13. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 18/9/1979, quê quán huyện Hồng Ngự.

HÒA HỘI

Nguồn: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-thuong-vu-tinh-uy-dong-thap-gom-nhung-ai-1737945.tpo

TIN HOẠT ĐỘNG