Xuất bản thông tin

null Tạm dừng tổ chức Diễn đàn du lịch TP.HCM và ĐBSCL tại Đồng Tháp

Trang chủ Thông tin khác

Tạm dừng tổ chức Diễn đàn du lịch TP.HCM và ĐBSCL tại Đồng Tháp

Ngày 19/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn về việc tạm dừng tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2021 tại tỉnh Đồng Tháp.

Quyết định trên được Uỷ ban nhân dân tỉnh đưa ra nhằm để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương, đồng thời, đảm bảo công tác tổ chức các hoạt động tại Diễn đàn có thêm nhiều thời gian chuẩn bị chu đáo, hiệu quả thiết thực.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp, trao đổi thống nhất với Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long về thời gian tổ chức lại Diễn đàn.

Trước đó, thực hiện Thoả thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Cửu Long, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 năm 2021 tại tỉnh Đồng Tháp, với chủ đề “Hợp tác và hành động”, dự kiến diễn ra từ ngày 26 - 27/4, tại thành phố Cao Lãnh.

Nguồn: 159/UBND-THVX

TIN HOẠT ĐỘNG

TIN HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN