Xuất bản thông tin

null Tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Trang chủ Tin hoạt động

Tăng cường giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Ngày 17/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa việc sử dụng không gian mạng, để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, chủ động có biện pháp nâng cao tính bảo mật, an toàn mạng máy tính và dữ liệu khi kết nối, truy cập không gian mạng; quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân khi sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, chia sẻ thông tin cá nhân, đời sống riêng tư, tình cảm, các hình thức trao thưởng, tặng quà, mua bán hàng hóa, đầu tư tiền ảo, tiền điện tử, huy động vốn, v.v. trên mạng Internet, mạng viễn thông, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Công an tỉnh phối hợp các ngành, các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao, gắn với các vụ việc, vụ án điển hình để răn đe, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, chú trọng tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” kịp thời nắm tình hình cơ sở.

Cùng với đó là hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao, tích cực tố giác tội phạm; xây dựng, duy trì các hộp thư tố giác tội phạm, số điện thoại “Đường dây nóng”, trực ban hình sự để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp nhận 50 tin báo liên quan tội phạm công nghệ cao với các thủ đoạn: Giả danh cơ quan tư pháp 8 vụ; mua hàng qua mạng xã hội 10 vụ; quen biết qua Facebook, Zalo hứa gửi quà 10 vụ; chiếm quyền sử dụng Facebook 10 vụ; đánh cắp thông tin tài khoản 4 vụ; thủ đoạn khác 09 vụ.

Nguồn: 50/KH-UBND

Văn Khương (CTTĐT Đồng Tháp)

TIN HOẠT ĐỘNG

TIN HOẠT ĐỘNG