VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 907/TTr-SKHCN 09/07/2020 Tờ trình Về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Thí điểm các tiện ích phục vụ 03 Làng thông minh
2 906/SKHCN-QLKH 09/07/2020 V/v trao đổi, góp ý sản phẩm trang web đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Tràm Chim
3 904/TTr-SKHCN 09/07/2020 Tờ trình Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
4 903/TTr-SKHCN 09/07/2020 Tờ trình Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xưởng sản xuất thực nghiệm và phòng thí nghiệm hiệu chuẩn
5 902/SKHCN-VP 09/07/2020 V/v cử đại diện tham gia Ban Vận động hỗ trợ thực hiện thí điểm mô hình "Người Nông dân chuyên nghiệp"
6 901/SKHCN-VP 09/07/2020 V/v ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh
7 900/BC-SKHCN 09/07/2020 Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 161/QĐ-TTG ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020
8 899/KH-SKHCN 09/07/2020 Kế hoạch Tập huấn chuyển giao “Biện pháp làm đất thích hợp, để nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững trên đất lúa trồng lúa 3 vụ tại Đồng Tháp”
9 898/SKHCN-QLKH 09/07/2020 V/v điều chuyển tiến độ, nội dung hoàn thành sang năm 2021
10 128/QĐ-SKHCN 09/07/2020 Quyết định Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
11 127/QĐ-SKHCN 09/07/2020 Quyết định Về việc thay thế thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
12 126/QĐ-SKHCN 09/07/2020 Quyết định Về việc thay thế thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
13 125/QĐ-SKHCN 09/07/2020 Quyết định Về việc thay đổi chủ tịch Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
14 124/QĐ-SKHCN 09/07/2020 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước
15 896/TB-SKHCN 08/07/2020 Thông báo về việc trực để trả lời chất vấn trong quá trình diễn ra kỳ họp thứ 15, HĐND Tỉnh khóa IX
16 895/SKHCN-VP 08/07/2020 Góp ý kiến dự thảo Kế hoạch tổ chưc Hội chợ triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2020 “Sản phẩm OCOP - Kết nối vươn xa”
17 894/SKHCN-TĐC 08/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ -TTg và lịch kiểm tra ISO năm 2020
18 893/SKHCN-QLCN 08/07/2020 V/v thông tin cán bộ tham gia dự án TTKHCN.DA.09-2018
19 892/SKHCN-VP 08/07/2020 V/v góp ý dự thảo Quy trình thực hiện Mô hình Công dân không viết gắn với DVC trực tuyến và Mô hình Kết hợp DVC trực tuyến với dịch vụ BCCI
20 891/KH-SKHCN 08/07/2020 Kế hoạch phát sóng chuyên mục “Khoa học và Công nghệ” 6 tháng cuối năm 2020