VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 840/TB-SKHCN 01/07/2020 Thông báo Kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ của Hộ kinh doanh Cơ sở chế biến củ ấu Phong Linh
2 839/SKHCN-QLCN 01/07/2020 V/v góp ý Quy chế quản lý và sử dụng NHCN “Made in Dong Thap, hình”
3 838/BC-SKHCN 01/07/2020 Báo cáo Kết quả tham quan, tìm hiểu mô hình, công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt tại tỉnh Hà Nam và tỉnh Thái Bình
4 837/SKHCN-TĐC 30/06/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2019/TT-BKHCN
5 836/BC-SKHCN 30/06/2020 Báo cáo Về việc thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn xây dựng dự án: Cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
6 835/BC-SKHCN 30/06/2020 Báo cáo tổng kết Chương trình xây dựng nhãn hiệu một số nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020
7 834/SKHCN-VP 30/06/2020 V/v rà soát, cập nhật mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử
8 833/TTr-SKHCN 30/06/2020 ờ trình Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm tủ sấy thăng hoa” phục vụ nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm
9 832/SKHCN-KHTC 30/06/2020 V/v chuyển một phần nội dung Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2020 sang năm 2021 thực hiện
10 831/SKHCN-QLKH 30/06/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
11 829/SKHCN-VP 30/06/2020 V/v rà soát quy hoạch lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
12 828/SKHCN-VP 30/06/2020 V/v ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh
13 112/QĐ-SKHCN 30/06/2020 Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ
14 111/QĐ-SKHCN 30/06/2020 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm nguyên vật liệu và thuê phân tích” thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất Kiệu (Allium chinense) đạt chứng nhận VietGAP tại huyện Tam Nông, Đồng Tháp”
15 827/SKHCN-VP 29/06/2020 V/v báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2020
16 826/TTr-SKHCN 29/06/2020 Tờ trình về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh " Xây dựng hê thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc cho nông sản đặc thù tỉnh Đồng Tháp"
17 825/SKHCN-QLKH 29/06/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ triển khai nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 824/KL-SKHCN 29/06/2020 Kết luận thanh tra Về lĩnh vực đo lường
19 823/KL-SKHCN 29/06/2020 Kết luận thanh tra Về lĩnh vực đo lường
20 822/KL-SKHCN 29/06/2020 Kết luận thanh tra Về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa