VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 801/SKHCN-KHTC 24/06/2020 V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí hành chính năm 2020
2 800/SKHCN-QLCN 24/06/2020 V/v thay đổi thời gian tham gia kết nối chuyển giao công nghệ tại các Trường đại học
3 799/SKHCN-QLCN 24/06/2020 V/v thay đổi thời gian tham gia công tác kết nối chuyển giao công nghệ
4 798/SKHCN-QLCN 24/06/2020 V/v thay đổi thời gian kết nối chuyển giao công nghệ
5 797/SKHCN-VP 24/06/2020 V/v chuyển đổi phần mềm Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử mới
6 105/QĐ-SKHCN 24/06/2020 Quyết định Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Nguyễn Minh Tùng
7 797A/TB-SKHCN 23/06/2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại cuộc họp báo tháng 6/2020
8 104/QĐ-SKHCN 23/06/2020 Quyết định Về việc thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
9 796/SKHCN-VP 22/06/2020 Về việc đăng ký tham dự hội thảo giới thiệu "phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử TraceVerified ứng dụng trong sản xuất và phân phối nông, thủy sản"
10 795/BC-SKHCN 22/06/2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2020
11 794/BC-SKHCN 22/06/2020 Báo cáo Tổng kết thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011 - 2020
12 793/KH-SKHCN 22/06/2020 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
13 791/SKHCN-QLCN 22/06/2020 V/v cung cấp danh mục cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 790/GXN-SKHCN 22/06/2020 Giấy xác nhận Về việc tham gia thực hiện đề tài khoa học và công nghệ
15 789/SKHCN-KHTC 22/06/2020 V/v mời bàn giao xe ô tô
16 788/SKHCN-VP 22/06/2020 V/v mời họp trao đổi, làm việc với Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ
17 787/TTr-SKHCN 22/06/2020 Về việc điều chuyển tài sản là Đất và Nhà làm việc trên đất tọa lạc tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh
18 786/SKHCN-QLCN 19/06/2020 V/v tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình quản lý sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý tại tỉnh Tiền Giang
19 785/SKHCN-QLCN 19/06/2020 V/v tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình quản lý sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý tại tỉnh Bình Phước
20 784/SKHCN-TĐC 19/06/2020 V/v tham gia Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Đồng Tháp năm 2020