VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 762/SKHCN-VP 16/06/2020 V/v đăng ký sự kiện “Hợp tác công nghệ”
2 761/SKHCN-VP 16/06/2020 V/v chuẩn bị câu hỏi tham dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên năm 2020
3 760/BC-SKHCN 16/06/2020 Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát việc khắc phục 60 trạm cấp nước tập trung đã đầu tư hệ thống xử lý ô nhiễm asen, sắt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong đợt 1/2020 (6 tháng đầu năm 2020)
4 759/SKHCN-QLKH 16/06/2020 V/v cung cấp số liệu thực hiện tham luận tại Đại hội Đại biểu Tỉnh lần XI nhiệm kỳ 2021-2025
5 758/SKHCN-QLKH 16/06/2020 V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ CO2 siêu tới hạn theo Chương trình phối hợp với Bộ KH&CN
6 757/SKHCN-QLKH 16/06/2020 V/v phối hợp đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu phát triển sản xuất sợi tơ sen tại huyện Tháp Mười
7 756/SKHCN-QLKH 16/06/2020 V/v tham vấn ý kiến chuyên môn về đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
8 96/QĐ-SKHCN 15/06/2020 Quyết định Hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
9 95/QĐ-SKHCN 15/06/2020 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
10 94/QĐ-SKHCN 15/06/2020 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
11 755/SKHCN-QLKH 15/06/2020 V/v tham vấn ý kiến chuyên ngành đối với nội dung đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
12 754/SKHCN-QLCN 15/06/2020 V/v đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với biểu trưng Biểu trưng tỉnh Đồng Tháp
13 753/SKHCN-QLCN 15/06/2020 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đầy phát triển doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia
14 752/TB-SKHCN 15/06/2020 Thông báo Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
15 751/SKHCN-QLKH 15/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
16 750/SKHCN-QLKH 15/06/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
17 749/SKHCN-QLCN 15/06/2020 V/v kết nối chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học với doanh nghiệp năm 2020
18 748/SKHCN-QLCN 15/06/2020 V/v cử người tham gia Đoàn kiểm tra và hỗ trợ thiết bị cho việc kiểm tra về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế
19 747/SKHCN-QLCN 15/06/2020 V/v cử người tham gia đoàn công tác kết nối chuyển giao công nghệ
20 746/SKHCN-QLCN 15/06/2020 V/v mời tham gia kết nối chuyển giao công nghệ tại các Trường đại học