VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1066/BC-SKHCN 13/08/2020 BC đề xuất chủ trương đầu tư (lần 3) dự án: Xây dựng xưởng sản xuất thực nghiệm và phòng kiểm định hiệu chuẩn
2 1065/TTr-SKHCN 13/08/2020 Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh - Sản xuất meo giống và nuôi trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao
3 1064/BC-SKHCN 13/08/2020 Báo cáo công tác thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ tháng 8 năm 2020
4 159/QĐ-SKHCN 12/08/2020 Quyết định về việc giao quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở 0- “Nghiên cứu thành phần cơ chất sẵn có tại địa phương để trồng nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sp.)
5 158/QĐ-SKHCN 12/08/2020 Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện dự án SXTN cấp cơ sở “Hoàn thiện quy trình quản lý bệnh hại chính trên cây sen theo hướng an toàn tại tỉnh Đồng Tháp”
6 157/QĐ-SKHCN 12/08/2020 Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
7 156/QĐ-SKHCN 12/08/2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức - Nguyễn Phú Thịnh
8 1063/TTr-SKHCN 12/08/2020 Tờ trình về việc phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm AVG (aminoethoxyvinyl glycine) để kéo dài thời gian thu hoạch cho cây có múi (cam, quýt, chanh) và cây xoài của tỉnh Đồng Tháp”
9 1062/KL-SKHCN 12/08/2020 Kết luận thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
10 1061/TTr-SKHCN 12/08/2020 Tờ trình về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài KH&CN - Cải thiện giống hoa hồng Lửa và giống hoa cúc Tiger phù hợp với làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp”
11 1060/SKHCN-QLCN 12/08/2020 V/v không đăng ký nghị quyết thông qua Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, tại kỳ họp cuối năm 2020
12 1059/SKHCN-KHTC 12/08/2020 V/v đề nghị tiếp nhận tài sản (bộ máy vi tính) có phần mềm và dữ liệu cảnh báo lũ lụt
13 1058/SKHCN-VP 12/08/2020 V/v cử đại diện tham gia nhóm tác chiến đánh giá đề án tái cơ cấu tỉnh Đồng Tháp
14 1057/SKHCN-VP 12/08/2020 V/v rà soát, cập nhật quy định mới về thủ tục hành chính
15 1056/BC-SKHCN 12/08/2020 Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2020
16 155/QĐ-SKHCN 11/08/2020 QĐ thành lập Tổ xét thầu đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật phân tích năm 2020 cho viên chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp
17 154/QĐ-SKHCN 11/08/2020 Quyết định thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
18 1055/SKHCN-QLKH 11/08/2020 V/v trao đổi nội dung hợp tác với Trường Đại học Cần Thơ
19 1054/PLHĐ-SKHCN 11/08/2020 Phụ lục Hợp đồng - Nghiên cứu mối liên quan giữa biến chứng đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ với thang điểm CHA2DS2-VASc và dấu ấn sinh học
20 1053/SKHCN-TĐC 11/08/2020 V/v đề nghị thành lập Hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Đồng Tháp năm 2020